Historia

Smedbälgarnas historia


Föreningens första ordförande och fortfarande styrelsemedlem Håkan Carlsson berättar:


"Så började det ”

Under den soliga sommaren 1974 körde jag omkring i Sverige för att hinna med att besöka så många spelmansstämmor som möjligt. Just denna sommar var det en markant skillnad mot tidigare årsstämmor. Det hade nämligen arrangerats väldigt många s.k.dragspelsträffar runt om i vårt land. Ofta spelade man gamla låtar i den kulturella genren.

Då jag efter en tid besökt dåtidens spelträffar insåg jag ett tråkigt faktum. Vi i Eskilstuna hade inte någon klubb som kunde representera hemorten i dragspelssammanhang. Jag bestämde mig då att försöka sammankalla folk från ”Smedstaden” för att starta den förening som kom att heta Smedbälgarna.


När vi kommit in en bit i juli månad 1974 var jag på den mycket populära Trosaträffen. Mitt bland all festyra och

glam träffade jag två spelemän som visade sig komma från vår kommun, Karl-Ivar Lindström och hans

fiolspelande kamrat Gösta Johansson. Båda skulle det visa sig blev till stor nytta för framtids klubb- och styrelsearbete.

De var anställda på företaget Alfa-Laval AB där jag då arbetade och hade förmånen att fritt få disponera

företagets fritidsstuga Kälbystugan. Vi blev en trio som jag tänkte kunde bli grunden till en dragspelsklubb.

 

Så blev det och lokalfrågan var ju löst. Jag ordnade en del praktiska detaljer och efter min sommarsemester

kontaktade jag några arbetskamrater, bl.a. Knut Andersson, som senare blev vår första klubbmästare.

Så äntligen kunde vi slå upp Kälbystugans dörrar för den första klubbträffen. Vi skriver nu den 14 augusti 1974.

Kaffekokning, brödinköp och att vara hustomte föll på min lott. Jag fick också förtroendet att vara sammankallande ledare under 5 veckors interimstid. Efter att vi ringt till lokaltidningarna sammankallades medlemmarna för att välja Smedbälgarnas första styrelse. Så här blev det:


Ordförande Håkan Carlsson

Vice ordf. Karl-Ivar Lindström

Sekreterare Nils Sköld

Kassör Gösta Johansson


Under det första året  framträdde vi ganska sparsamt på kommunens vårdinrättningar och vid festplatser. Vi fick ofta tala om att vi fanns till, men det skulle bli ändring i och med att vi fick musikledare som tog över det orkestrala och musikaliska i klubben..

Den musikledare som slitit mest med oss är utan tvekan Göran Jäderlund. Till hjälp fick han Bengt Frid och Kjell Sjölander.

Detta var en komprimerad beskrivning av vårt första kvartssekel och nu till


”Vår senaste historia”

Göran Jäderlund har nu fått  en assisterande spelledare : Stig-Erik Dahlin

I egen regi har vi under 14 säsonger spelat vid motionsdansen i Barvahallen

I en helt annan miljö har vi deltagit vid ”musikgudstjänster” i några av kommunens landsbygdskyrkor

Mycket uppskattat.”Fullt hus”. Även Frälsningsarmén har vi besökt.

Två CD-inspelningar har vi åstadkommit. Pensionärsträffar har vi förgyllt med vår musik.

Många av våra medlemmar reser till spelmansstämmor varje år. T.ex i.Ransäter” (Dragspel vid  landsvägskantwen”), som lär vara en av världens största spelmansstämmor. Om vår egen årliga stämma , ”Sme´draget” kan Du läsa på en annan länk.


Eskilstuna stad fyllde år 2009 350 år. Tar vi bort nollan får vi åldern på Smedbälgarna. Det ska vi fira !

Förhoppningsvis blir det ingen 40-årskris om 5 år !


Så långt berättar Håkan.Under årens lopp har vi bildat ytterligare spelgrupper. Så förutom Stora gruppen finns


Sme'halverna

En nybörjargrupp som kallade sig Måndagsgruppen startade 2001 under ledning av Göran Jäderlund. Denna grupp har med åren blivit så duktiga att dom ville ha ett bättre namn. Dom är inte längre nybörjare så under 2011 beslutade man kalla sig Sme'halverna. Spelledare är Göran Jäderlund.

Finstämt

En grupp startade 1999 och kallade sig Lilla Ensembeln under ledning av Gerard Eriksson. Under 2011 har man fått tillökning med fioler och då ville man byta namn till Finstämt för att bättre visa sin musikstil. Gruppen leds av Bernt Södling och Ann-Liss Bergqvist.

Småbälgarna

Några av medlemmarna spelar även durspel och år 2013 ville man bilda en egen grupp. Den fick namnet Småbälgarna. Denna grupp leds av Olle Sjödin.

Nybälgarna

En nybörjargrupp startade år 2018. Ett antal personer som inte spelat dragspel tidigare men som ville prova på.  Denna grupp leds av Ann-Marie Nordqvist.

Sméklang

Denna grupp består av 2 dragspel, bas, gitarr / sång och trummor. Gruppen leds av Stig-Erik Dahlin.

Jazzbälgarna

Medlemmar som ville utveckla sitt kunnande av arrangerad jassmusik. Gruppen leds av Sti-Erik Dahlin.

Vibraccordion

Vibrafon och dragspel dominerar men även klarinett, bas och trummor. Denna grupp leds av Tom Björkner.